Znalecké posudky v odvetví: Pozemné stavby

Vypracovanie znaleckých posudkov najmä pre fyzické a právnické osoby,  súdy, organy verejnej moci.

Pre účely:

  • Reálna deľba nehnuteľnosti
  • Určenie spoluvlastníckych podielov bytových domov, pozemkov, nebytových priestorov atď.
  • Určenie príčiny porúch pozemných stavieb ako napr. porucha v zateplení objektu, porucha v hydroizolácii, atď.