Znalecké posudky v odvetví: Odhad hodnoty nehnuteľností

Vypracovanie znaleckých posudkov pre fyzické a právnické osoby, finančné inštitúcie, banky, súdy, organy verejnej moci.

Pre účely:

  • Zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností
  • Zriadenia záložného práva pre banky – hypotekárny úver
  • Vyporiadanie BSM v rozvodovom konaní
  • Vyporiadanie podielových spoluvlastníkov – ohodnotenie spoluvlastníckych podielov
  • Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností ( bytového, nebytového priestoru, pozemkov) pri dedičskom konaní
  • Stanovenie všeobecnej hodnoty vecných bremien
  • Nepeňažného vkladu  do obchodnej spoločnosti
  • a iné